Implementace musí být dokončena do 9. února 2019

Lékárny - veřejné i nemocniční

Veřejné a nemocniční lékárny v České republice mají povinnost dle Směrnice EU 2011/62 / EU - také nazývané Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) - ověřit a odepsat léčivé přípravky z národního úložiště.   

K tomuto účelu je nezbytné, aby si lékárny zajistily úpravu svých informačních systémů tak, aby jim umožnily připojení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Další podrobnosti o povinnostech lékárníků jsou uvedeny např. v prezentaci Shrnutí dozorových požadavků a legislativně právních konsekvencí SÚKL.pdf a dalších dokumentech, vztahujících se k problematice FMD.

Registrace subjektů, které se neúčastní pilotního testování, probíhá od 24. října 2018. Subjekty budou v průběhu konce října a listopadu postupně oslovovány prostřednictvím informačních dopisů s přístupovými údaji rozeslanými NOOLem k rukám statutárních orgánů na adresu sídla společnosti.

Registrační proces koncového uživatele, nezbytný k připojení do národního systému pro ověřování pravosti léčiv, je popsán v podrobném návodu zde:

NOOL nebude požadovat žádné platby za registraci či užívání NSOL lékárnami, nemocnicemi či jinými subjekty ověřujícími pravost léčivých přípravků.


Harmonogram a kroky registrace


 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2018 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.