Implementace musí být dokončena do 9. února 2019

IT společnosti, poskytující SW lékárnám a distributorům

Lékárny (veřejné i nemocniční) a distributoři, tedy "koncoví uživatelé" Národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) musí zajistit propojení svého informačního systému s NSOL. Toto propojení lze zajistit prostřednictvím úpravy stávajícího informačního systému nebo samostatným řešením, vyvinutým pro tyto účely interním IT oddělením nebo externím dodavatelem SW. 

NOOL spolu se dodavatelem NSOL (Solidsoft Reply) zajišťuje potřebné informace k vytvoření tohoto propojení.

Každá IT společnost, která se chystá upravovat SW pro svého zákazníka, získá přístup k podrobným informacím prostřednictvím portálu Solidsoft Confleunce (informační databáze společnosti Solidsoft Reply) a k dalším materiálům, které průběžně poskytuje NOOL.

Podrobnosti o jednotlivých krocích procesu naleznete níže:

Proces registrace IT SW poskytovatelů


Seznam SW společností, jejichž software je certifikován pro FMD:                          Stav k:  5. prosinec 2018

 Company Country

 www

Software name
  Apatyka Servis s.r.o.  CZ   www.apatykaservis.cz  Mediox
  Autocont, a.s.  CZ   www.autocont.cz  
  CETRON ČR   CZ   www.cetron.cz  Apothéké
  CYRMEX, s.r.o.  CZ   www.cyrmex.cz   Cyrmex
  ECP a.s.  CZ   www.ecp-cz.cz  ECP
  Farmis s.r.o.  CZ   www.farmis.cz  FaRMIS
  Fill SW servis s.r.o.  CZ   www.fillmedico.cz  Win MEDICO
  Henry Schein s.r.o.  CZ   www.henryschein.cz  Adamint 5.15
  Hippo s.r.o.  CZ    Hippo 5.1
  Integsoft s.r.o.  CZ   www.integsoft.cz  IntegSoft
  Kolář jiří  CZ    
  Lekis s.r.o.  CZ   www.lekis.cz   Lekis
  MedAspis B.V.  NRL   www.medaspis.com   MedAspis
  Movilitas Belgium  BEL   www.movilitas.com  
  Navertica a.s.  CZ   www.navertica.cz   MS NAV
  Radix Software a.s.  CZ   www.radix.cz   radix
  Rfxcel Corp.  USA   www.rfxcel.com   Rfxcel
  RR-servis, s.r.o.  CZ   http://www.rr-servis.cz   TARA
  Rxchange GmbH  DE      Rxchange
  SALSO, s.r.o.  CZ   www.salso.cz   ISYS
  SoPHIS a.s.  CZ   www.sophis.cz   SoPHIS
  STAPRO s.r.o.  CZ   www.stapro.cz   STAPRO
  TCK GmbH  DE   nmvs-connect.com    MMVS
  TraceLink Ltd.  UK   www.tracelink.com   TraceLink
  QuickPharmSolutions Ltd.  IRL   www.quickpharmsolutions.com   QPS

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2018 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.